Föreningsstämma 2015

Drygt 20 medlemmar samt styrelsen i Rottnerosfiber ekonomisk förening samlades i Frykensalen, Sunne bibliotek på onsdagen den 15:e april för årets föreningsstämma. Bland annat gicks årsredovisning och revisionsberättelse igenom samt att val av ny ordförande och styrelsemedlemmar genomfördes.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) i Rottnerosfiber Ek.för. 15 april kl. 18.00 i Frykensalen. (Biblioteket i Sunne, ingång vid Saffran & Vitlök) Agenda enligt stadgar:  1.  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  2.  Godkännande av röstlängden.  3.  Val av två justeringspersoner.  4.  Fråga om Fortsätt läsa Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)