Ekonomisk förening

Föreningens stadgar

Kort historik:

 • Vi bildade Rottnerosfiber Ek.för. i november 2010 och uppnådde vårt mål att ha 150 medlemmar i maj 2012.
 • Då började vi teckna anslutningsavtal för de medlemmar som vill ha fiber inkopplat till sina hus.
 • Samtidigt skickade vi ut offertförfrågan till tre entreprenörer.
 • Grävningen startade i mars och blev klart vid årsskiftet.
 • Inkoppling har skett succesivt under slutet av 2013

I styrelsen sitter:

 • Lars Jonsson, ordförande
 • Börje Wilhelmsson, vice ordförande
 • Freddi Åkerlind, sekreterare
 • Catharina Rosenqvist, kassör
 • Kjell-Åke Larsson, ledamot

Suppleanter:

 • Maria Mattsson
 • Arne Persson

Rottnerosfiber Ekonomisk förening

 • orgaisationsnummer: 769622-3259
 • Bankgiro: 688-5701
 • Förenings kto trans: 8336-0,13 070 991-8 (SEK)
 • IBAN: SE41 8000 0833 6001 3070 9918
 • BIC: SWEDSESS
 • Kontohavare: ROTTNEROSFIBER EKONOMISK FÖRENING

Kontakt