Informationsmöte 2013-09-19

Ett välbesökt informationsmöte i Frykensalen på Sunne Bibliotek. 

Ca 50 personer slöt upp till informationsmötet 2013-09-19 där vår projektledare Christian Thorén från Eltel Networks redogjorde för tidplan för förläggning av kanalisation samt preliminär tidplan för inkoppling av fibern i våra hus. Tidplanen har förskjutits främst därför att vi blivit fler som har tecknat anslutningsavtal. Men vi räknar med att vara klara med allt före årsskiftet. Eftersom vi måste in i husen vid inkopplingen kommer vi att kontakta respektive husägare några dagar innan för att få tillträde. Vi kommer också att hålla hemsidan uppdaterad med preliminär tidplan för respektive område.

Eltel Networks presentation

Följande tjänsteleverantörer finns i vårt fibernät:

Telia var den enda som kom till vårt möte. Vårt kontaktkontor är Teliabutiken i Arvika på Torggatan 7, 671 31 Arvika, Tel: 0570-84564.Mail direkt till Arvikakontoret: teliaarvikafiber@telia.com
De har ett introduktionserbjudande med Bredband, TV och telefoni för 299kr/mån i 12 månader, utan bindningstid. Samma pris för tre olika stora paket som efter 12 månader blir ordinarie priser som varierar mellan 537 till 717kr/mån om man väljer att fortsätta med abonnemangen.
Telia presentation
Telia introduktionserbjudande
Läs mer på: www.telia.se

Alltele som har gått samman med Universal telecom och som även hanterar Bixias tjänster skulle kommit, men fick förhinder och här är deras presentation:
Alltele presentation
Läs mer på: www.alltele.se

Bredband2 hade inte möjlighet att komma men skickade följande presentation till mötet i maj:
Bredband2 presentation
Läs mer på: www.bredband2.com

Bahnhof hade inte möjlighet att komma:
Deras hemsida: www.bahnhof.se

T3 skickade följande presentarion:
T3 presentation
Deras hemsida: www.t3.se

Tyfon gick inte att nå den ansvarige för att få någon information
Deras hemsida: www.tyfon.net

Netatonce finns på:
Deras hemsida: www.netatonce.se