Föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas 28 april 2021 kl 18.00 utanför SkiSunne Restaurang. Dagordning finns i stadgarna: (se under fliken Ekonomisk förening).
Välkomna styrelsen.