Ledningsrätt

Nu har Lantmäteriet beslutat om ledningrätt för vårt stamnät, dvs den del av nätet som våra anslutningar till husen är beroende av. Vi fick in samtliga nyttjanderättsavtal varför det inte behövdes något möte dit alla blev kallade.