Ansökan om ledningsrätt

Vid årsmötet 2017 beslutades om att föreningen skulle söka ledningsrätt för delar av vårt stamnät, dvs de sträckor som är gemensamma för flera fastigheter. Cirka 90 fastigheter är berörda och vi har nu samlat in samtliga avtal för de fastigheterna som vi skickat till Lantmäteriet. Beslut om ledningsrätt kommer att fattas innan halvårsskiftet. Detta innebär att berörda fastigheter får en inskrivning om att fiberkanalisation finns på deras mark och den informationen följer med vid försäljning och byte av ägare. Detta innebär att vi inte behöver bekymra oss om att en eventuell ny ägare vägrar att låta fiberkanalisationen gå över hans mark.