Sunne kommun stänger telekommunikation via kopparnätet

I samband med att Telia beslutat att samtliga telestationer inom Sunne kommun skall läggas ner vad gäller telefon via kopparkabel 2019-01-31 så gavs ett erbjudande om att anslutningsavgiften för fiber till Telia halverades. Därför kunde vi erbjuda ett rabatterat pris på fiberanslutning under förutsättning att man tecknade avtal före årsskiftet 2017/2018. 11 nya medlemmar anmälde sig och vi håller just nu på att gräva och ansluta dem. Förhoppningsvis är alla klara så de kan använda fibern senast till halvårsskiftet.