Kallelse till föreningsstämma (årsmöte 2017)


Kallelse till föreningsstämma (årsmöte 2017) för Rottnerosfiber Ek.för. den 6:e april kl. 18.00 i Frykensalen. (Biblioteket i Sunne).

Förutom ordinarie dagordning tar vi upp frågan om eventuell lantmäteriförättning av vår kanalisation som vi uppskattar kommer att kosta runt 150 000:- vilket det idag finns täckning för i föreningens kassa.

Välkomna

/Styrelsen