Rapport från föreningsstämma 2014

club

Vi hade föreningsstämman 3 april i Frykensalen, ett 20 tal medlemmar kom. Vi valde ny styrelse som nu består av:
Börje Wilhelmsson ordf, Anders Ullström vice ordf, Cahtarina Rosenqvist sekr, Thore Jansson kassör samt Henrik Karlsson markgrupps- och hemsidesansvarig. Maria Mattsson och Emmerich Wendling är suppleanter.
Den ekonomiska genomgången visade att vi för närvarande inte ändrar den medlemsinsats som är i föreningen, alla kostnader är ännu inte reglerade, men vi kommer att ha ett litet överskott.Stämman beslutade om inriktningen på verksamheten för 2014 som förutom avslutande av fiberprojektet och förvaltning av vårt fibernät också inriktas på en samlande funktion för Rottnerosområdet där en ny hemsida kommer att vara en viktig del. Läs mer om den beslutade inriktningen här: Inriktning 2014
Protokoll kommer att publiceras när det är justerat. Här är verksamhetsberättelsen: Verksamhet 2013.

Vi är nu färdiga med vårt fibernät
Det som återstår är några an våra medlemmar som inte är bofasta här och som senarelagt installationen i huset. Vi har också lite administrativt arbete med slutredovisning mm till länsstyrelsen som kvarstår.

Nu fungerar fibernätet
Gå in på www.bredbandswebben.se för att se vilka tjänster som nu kan beställa. På första sidan skriv in Rottneros, er postadress (t.ex. Bråsstorp) och ert nummer (OBS det ska vara ert hus adress som kan vara annorlunda än er postadress).
Läs också mer med information från våra tjänsteleverantörer på: Sammanfattning

Du kan teckna anslutningsavtal…
…men eftersom vi nu grävt färdigt så ger vi en offert på anslutningskostnaden den är minst det som gällt fram till nu, dvs 13.250:- .