Vilka tjänster kan jag välja?

leverantörer

Rottneros Fiber är ett öppet fibernät.

Öppen Fiber® är operatörsneutral. Det innebär att flera
tjänsteleverantörer ansluts till nätet och konkurrerar på
lika villkor, vilket skapar ett brett tjänsteutbud och många
välkända varumärken.

Bredbands Webben kan du kolla befintligt utbud
i dagsläget.