Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) i Rottnerosfiber Ek.för. 15 april kl. 18.00 i Frykensalen. (Biblioteket i Sunne, ingång vid Saffran & Vitlök) Agenda enligt stadgar:  1.  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  2.  Godkännande av röstlängden.  3.  Val av två justeringspersoner.  4.  Fråga om Fortsätt läsa Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)