Föreningsstämma 2015

sunne-bibliotek02-1882x1280

Drygt 20 medlemmar samt styrelsen i Rottnerosfiber ekonomisk förening samlades i Frykensalen, Sunne bibliotek på onsdagen den 15:e april för årets föreningsstämma. Bland annat gicks årsredovisning och revisionsberättelse igenom samt att val av ny ordförande och styrelsemedlemmar genomfördes.